Skip to main content

C?es?i stejně jako v loňském roce patr?i? k na?rodu?m, ktere? do sve?ho...

?astěji plánuje do obchodních center chodit pouze 5 % lidí. Z náv?těvy...

Ipsos v tomto tě?kém období zp?ístupňuje klient?m i ?iroké ve?ejnosti celou...

Funkce

Objevit Ipsos Update
Vyběr zajímavych vyzkum? a poznatk? od Ipsos tym? z celého světa je tu!

Ipsos Update

Globální pokrytí 90 trh?

V?echny trhy

V Ipsosu se nad?eně zajímáme o spole?nost, trhy a lidi.
Na?e motto ?Game Changers“ shrnuje na?e ambice: p?iná?íme opravdové porozumění a snaz?í orientaci v dne?ním rychle se měnícím světě. Pomáháme klient?m dělat rychlej?í, chyt?ej?í a sebevědoměj?í rozhodnutí.

国产三级片-三级片电影-经典三级