Skip to main content

Pandemia zwi?kszy?a nasz strach przed kryzysem klimatycznym. Boimy si? negatywnego...

Perspektywa konsumenta to cotygodniowy podkast na temat do?wiadczenia konsumenta,...

Oswajamy si? z "now? normalno?ci?". Nadal dezynfekujemy r?ce, ale ju? zdejmujemy...

Obecno?? w 90 rynkach

W Ipsos pasjonujemy si? spo?eczeństwem, rynkami i lud?mi. Nasze has?o - Game Changers – mówi o ambicji zrozumienia i wyja?niania zmieniaj?cego si? ?wiata, aby pomóc Klientom w podejmowaniu szybszych, m?drzejszych i odwa?niejszych decyzji.

国产三级片-三级片电影-经典三级