Skip to main content

Vyu?itie post-krízovych on- a off-trade príle?itostí.

Perspektíva zákazníka je ty?denny podcast, ktory je zamerany na tému Customer...

Funkcia

Objavi? Ipsos Update
Vyber zaujímavych vyskumov a poznatkov od Ipsos tímov z celého sveta je tu!

Ipsos Update

Globálna agentúra: 90 trhov

V?etky trhy

V Ipsose sa s nad?ením zaujímame o spolo?nos?, trhy a ?udí.
Na?e motto ?Game Changers“ zh?ňa na?e ambície: priná?ame skuto?né porozumenie a jednoduch?iu orientáciu v dne?nom rychlo sa meniacom svete. Pomáhame klientom robi? rychlej?ie, inteligentnej?ie a sebavedomej?ie rozhodnutia.

国产三级片-三级片电影-经典三级