Skip to main content

Globalna prisotnost v 90 trgov

Vsi trgi

V Ipsosu se strastno navdu?ujemo nad dru?bo, trgi in ljudmi.
“Game Changers” – na? slogan – povzema na?e ambicije:
zagotoviti resni?no razumevanje in olaj?ati delovanje v spreminjajo?em se okolju,
zato da lahko na?i naro?niki sprejemajo hitrej?e, pametnej?e in drznej?e odlo?itve.

国产三级片-三级片电影-经典三级