Skip to main content

Koronavirüs salg?n?, Türkiye’de ve dünyada ba?ta sosyal hayat ve ekonomi olmak...

Belirsiz d?nemlerde verinin ?nemi yads?namaz. Ipsos olarak uzmanlar?m?z da...

90 pazar? kapsayan global bir yap?

Tüm pazarlar

Ipsos'ta biz; insanlar, pazarlar, markalar ve toplum hakk?nda tutkulu bir merak ta??r?z.
De?i?en dünyam?z? daha kolay ve daha h?zl? gezinebilir hale getiririz ve
mü?terilerimizin ak?ll? kararlar vermeleri i?in onlara ilham veririz.

国产三级片-三级片电影-经典三级